Elmelunds Rideklub

Ryttermærker

Ryttermærkeuddanelsen har til hovedformål at lærer rytteren, at sikkerheden kommer først og hvordan sikkerheden sættes i højsædet ved den daglige omgang med hesten. De overordnede mål for ryttermærkeuddannelsen er:

x   At rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt
x   At rytteren forsvarligt kan forstå hestens røgt og pleje
x   At rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag

Intromærkerne er et introforløb til ryttermærkerne til brug i den daglige rideskoleundervisning. Det er den daglige underviser, der underviser og bedømmer. Til Intromærkerne hører et intropas, hvor underviseren kvitterer efterhånden som eleven magter de forskellige opgaver og øvelser.

Basismærkerne er rygraden i ryttermærkerne, idet de udgør den fundamentale sikkerhedsmæssige uddannelse. Mærkerne foreslås taget fortløbende, men dette er ikke et krav. Disse dømmes af ryttermærkedommerne. Beståelse af ryttermærke 3 betragtes som gennemført basisuddannelse i ryttermærkere.

Specialmærkerne er ligestillede mærker, der retter sig henholdsvis til stævnerytteren og hesteejeren. I konkurrencemærket kan rideprøven aflægges hos en diciplindommer til et klubstævne. Den teoretiske og praktiske prøve aflægges hos ryttermærkedommerne.

Nyt krav til erhvervelse af rytterlicens pr. 1 januar 2010

For at kunne erhverve rytterlicens skal rytteren have bestået ridemærke 1 og 2 eller ryttermærke 3 og 4, samt den særlige licensprøve (Rytter – klar, parat, start).

Undtaget fra denne bestemmelse er ryttere 

X der fylder 11 år eller mindre i løbet af stævneåret

X der fylder 12 år i løbet af stævneåret, de skal kun have bestået ryttermærke 3

X der fylder 13 år i løbet af stævneåret, de skal kun have bestået ryttermærke 3 og 4

X der kan bevise, de tidligere har haft rytterlicens og er født før 1987


Priser
Intromærker - 50 kr.
x   Intropas
x   Undervisning
x   Prøve
x   Diplom

Basismærker - 500 kr. pr. mærke
x   Elevhæfte
x   Materialer
x   Prøve + dommerudgifter
x   Nål (hvis prøven beståes)
x   Diplom (hvis prøven beståes)
x   Undervisning

Specialmærker - 500 kr. pr. mærke
x   Elevhæfte
x   Materialer
x   Prøve + dommerudgifter
x   Nål (hvis prøven beståes)
x   Diplom (hvis prøven beståes)
x   Undervisning

Ryttermærkeundervisningen
Elmelund Rideklub´s ryttermærkeunderviser har selvfølgelig været på kursus ved Dansk rideforbund, i at undervise i ryttermærker.

Undervisningen bliver altid planlagt ud fra deltagernes forudsætninger.

Undervisningen er planlagt med:
Teoretisk undervisning - hvor vi bl.a. bruger spil & spørgeskemaer. For at hjælpe eleverne til at forstå teorien.

Praktisk undervisning - som f.eks. foregår i stalden eller på ridebanen, så eleverne bliver helt sikre i de pågældende opgaver, de har lært om i teorilokalet.

For yderligere information kontakt Elmelunds rideklub´s bestyrelse